Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja swym zakresem obejmuje szerokie spektrum zagadnienia przygotowania powietrza wewnętrznego. Jej zadaniem jest obróbka powietrza, polegająca na jego ochłodzeniu lub ogrzaniu oraz filtracji.

Opisane powyżej funkcje są standardowym zakresem ‘klimatyzacji bytowej’ stosowanej w biurach lub mieszkaniach.

Istnieje jeszcze ‘klimatyzacja komfortu’, tj. klimatyzacja z dodatkowymi funkcjami nawilżania lub osuszania powietrza. Stosowana jest głównie w tych gałęziach przemysłu, które wymagają pełnej obróbki powietrza, tj. temperaturowej i wilgotnościowej.

Klimatyzacja polega generalnie na ‘przeniesieniu ciepła’ z jednego miejsca, w drugie, np. z pokoju mieszkalnego na zewnątrz budynku (w przypadku funkcji chłodzenia) lub odwrotnie, w przypadku funkcji grzania.

Cały proces odbywa się za pośrednictwem czynnika chłodniczego, popularnie nazywanego freonem (obecnie używany jest czynnik R32, jako bardziej proekologiczny i wydajniejszy energetycznie).

Zasada działania klimatyzatora polega na pracy jego głównego elementu czyli sprężarki. Sprężarka spręża czynnik chłodniczy w postaci gazowej, który jako gorący gaz  wędruje do zewnętrznego wymienika ciepła (w przypadku pracy chłodzącej) lub do wymiennika wewnętrznego (w przypadku pracy grzewczej). Zmiana kierunku przepływu czynnika tłoczonego przez sprężarkę, następuje poprzez zawór trójdrogowy.

Aby ograniczyć emisję hałasu do pomieszczenia, sprężarka jest zabudowana w zewnętrznej części klimatyzatora (system Split lub Multi Split).

Każdy klimatyzator oprócz czynności chłodzenia lub grzania, oferuje również funkcję osuszania powietrza lub pracę samego wentylatora jednostki wewnętrznej.

Do obsługi klimatyzatora służy sterownik (pilot) w wersji przewodowej (montowany na stałe na ścianie) lub zdalnej, bezprzewodowej.

Wybrane modele klimatyzatorów mogą być wyposażone w moduły łączności Wi-Fi, umożliwiając tym samym sterowanie pracą urządzenia za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

Każdy użytkowany klimatyzator wymaga wykonywania cyklicznych przeglądów konserwacyjnych (zazwyczaj dwa razy w roku). Przegląd taki polega na czyszczeniu i dezynfekcji wymienników ciepła, wentylatora oraz filtra powietrza. Nie ma natomiast potrzeby uzupełniania ilości czynnika chłodniczego, pod warunkiem że montażu instalacji rurowej i uruchomienia dokonała osoba przeszkolona, posiadająca wiedzę techniczną i odpowiednie uprawnienia F-gazowe.