Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja w domu i w przemyśle

Klimatyzacja swym zakresem obejmuje szerokie spektrum zagadnienia przygotowania powietrza wewnętrznego. Jej zadaniem jest obróbka powietrza, polegająca na jego ochłodzeniu lub ogrzaniu oraz filtracji.

Opisane powyżej funkcje są standardowym zakresem ‘klimatyzacji komfortu’ stosowanej w biurach, domach lub mieszkaniach.

Istnieje jeszcze ‘klimatyzacja precyzyjna’ - klimatyzacja z dodatkowymi funkcjami nawilżania lub osuszania oraz dostarczania powietrza świeżego. Stosowana jest głównie w tych gałęziach przemysłu, które wymagają pełnej i dokładnej obróbki powietrza, tj. temperaturowej i wilgotnościowej (są to telekomunikacja, sektor IT, bankowość, przemysł spożywczy i inne).

Jak to działa?

Klimatyzacja polega generalnie na ‘przeniesieniu ciepła’ z jednego miejsca, w drugie, np. z pokoju mieszkalnego na zewnątrz budynku (w przypadku funkcji chłodzenia) lub odwrotnie, w przypadku funkcji grzania.

Cały proces odbywa się za pośrednictwem czynnika chłodniczego, popularnie nazywanego freonem (obecnie używany jest czynnik R32, jako bardziej proekologiczny i efektywniejszy energetycznie).

Zasada działania klimatyzatora polega na pracy jego głównego elementu, czyli sprężarki. Sprężarka spręża czynnik chłodniczy w postaci gazowej, który jako gorący gaz  wędruje do zewnętrznego wymiennika ciepła (w przypadku pracy chłodzącej) lub do wymiennika wewnętrznego (w przypadku pracy grzewczej). Zmiana kierunku przepływu czynnika tłoczonego przez sprężarkę, następuje poprzez zawór trójdrogowy.

Aby ograniczyć emisję hałasu do pomieszczenia, sprężarka jest zabudowana w zewnętrznej części klimatyzatora (system Split lub Multi Split).

Każdy klimatyzator oprócz czynności chłodzenia lub grzania, oferuje również funkcję osuszania powietrza lub pracę samego wentylatora jednostki wewnętrznej (wentylacja powietrza obiegowego).

Do obsługi klimatyzatora służy sterownik (pilot) w wersji przewodowej (montowany na stałe na ścianie) lub zdalnej, bezprzewodowej.

Coraz więcej modeli klimatyzatorów dostępnych na rynku, posiada wbudowany moduł łączności Wi-Fi, umożliwiając sterowanie pracą urządzenia za pośrednictwem smartfona oraz dedykowanej aplikacji lub głosowo.

Serwis klimatyzacji

Każdy użytkowany klimatyzator, wymaga wykonywania cyklicznych przeglądów konserwacyjnych dwa razy w roku. Przegląd taki polega na czyszczeniu i dezynfekcji wymienników ciepła, wentylatorów, obudowy, filtrów powietrza oraz kontroli układu odprowadzania skroplin. Nie ma potrzeby uzupełniania ilości czynnika chłodniczego, pod warunkiem, że instalacja jest szczelna, a montażu i uruchomienia dokonała osoba przeszkolona, posiadająca wiedzę techniczną i odpowiednie uprawnienia F-gazowe.