Klimatyzacja - typowe usterki

Dostarczamy naszym klientom urządzenia do wentylacji i klimatyzacji najwyższej jakości. Jesteśmy pewni, że spełniają one wszystkie normy i wymogi zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania. Jednak są to tylko urządzenia mechaniczne, którym czasem zdarzają się mniejsze lub większe usterki. Niektóre wymagają interwencji profesjonalnego serwisanta, ale część z nich można wyeliminować we własnym zakresie.

Poniżej prezentujemy sugerowane działania, które zalecamy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu. Nie uszkodzą one w żaden sposób urządzenia, nawet jeśli nie spowodują poprawy jego działania. Prosimy o wypróbowanie wszystkich proponowanych czynności, a jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, polecamy kontakt z naszym działem serwisu.

Próby samodzielnej naprawy mogą wywołać negatywne konsekwencje. Jeśli do serwisu urządzenia podejdziecie Państwo w nieodpowiedni sposób, może ono ulec uszkodzeniu. Profesjonalna pomoc serwisanta jest z pewnością tańsza niż wymiana urządzenia na nowe.

Urządzenie nie chce się włączyć:

 • Sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo zasilone (włączone bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej, prawidłowo podłączona wtyczka).
 • Sprawdzić czy na wyświetlaczu pilota widać jakiekolwiek informacje. Jeśli nie, to w sterowniku bezprzewodowym należy wymienić baterie, a w sterowniku przewodowym sprawdzić stan zasilania urządzenia.
 • Upewnić się, że informacja wysyłana z pilota dociera do urządzenia. Jednostka wewnętrzna zawsze informuje pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz mignięciem diody, o każdej zmianie parametrów pracy. W przypadku gdy nadal nie da się załączyć urządzenia, sprawdzić czy pilot wysyła sygnał (wystarczy uruchomić aparat w telefonie i obserwować przez niego diodę pilota. Podczas naciskania przycisków dioda powinna migotać).
 • Przy układach multisplit (jeden agregat zewnętrzny i kilka jednostek wewnętrznych) warto sprawdzić czy wszystkie jednostki wewnętrzne ustawione są w tym samym trybie pracy (np. chłodzenia). W zależności od producenta, niezgodność trybu pracy zatrzymuje cały system lub nie pozwala włączyć jednostek z ustawionym innym trybem pracy.
 • Jeżeli urządzenie dalej się nie uruchamia, sprawdzić kod błędu klimatyzatora:

- na pilocie przewodowym wyświetli się kod błędu,

- na urządzeniach z pilotem bezprzewodowym należy obserwować wyświetlacz jednostki wewnętrznej (wyświetli się kod błędu) lub obserwować diody sygnalizacyjne - zamiast sygnalizacji pracy, będą migotać w odpowiedniej sekwencji. Kody błędów zazwyczaj opisane są w instrukcji obsługi.

Z urządzenia wewnętrznego kapie woda:

 • Należy sprawdzić odpływ skroplin - czy nie jest zatkany lub przymarznięty. Zwłaszcza w przypadku gdy pomieszczenie chłodzimy podczas ujemnej temperatury zewnętrznej, a odpływ wykroplonej wody wyprowadzony jest na zewnątrz. Jeśli odpływ skroplin podłączony jest do kanalizacji, wówczas należy sprawdzić drożność syfonu.
 • Skontrolować skąd cieknie woda - czy z urządzenia otworem którym jest nawiewane powietrze (wówczas przyczyny opisane są powyżej), czy zza obudowy przy ścianie - wtedy jest możliwe, że w czasie deszczu krople wody przedostają się po rurach przez ścianę do pomieszczenia.

Klimatyzator nie chłodzi (nie grzeje):

 • Sprawdzić czy klimatyzator jest ustawiony w odpowiednim trybie pracy. Jeżeli ustawiony jest tryb chłodzenia przy temperaturze w pomieszczeniu np. 240 C, a na pilocie ustawimy 300 C, to urządzenie nie będzie chłodziło, tylko zacznie działać jak zwykły wentylator wymuszając obieg powietrza.

Uwaga:

Jeżeli wybierzemy tryb pracy grzanie przy sprawnym urządzeniu, a mimo to nie uruchomi się wentylator  jednostki wewnętrznej, nie świadczy to o awarii urządzenia! Czas zwłoki do startu wentylatora jest spowodowany zabezpieczeniem pomieszczenia przed podmuchem zimnego powietrza. Klimatyzator najpierw nagrzeje wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej do odpowiedniej temperatury, a później zezwoli na start wentylatora. Należy w tym przypadku cierpliwie poczekać. W innych trybach pracy wentylator włącza się od razu.

 • Przy normalnie pracującej jednostce wewnętrznej z prawidłowymi ustawieniami,  sprawdzić czy jednostka zewnętrzna się uruchamia. Skontrolować czy wentylator się obraca i czy słychać pracującą sprężarkę.
 • Następnie należy sprawdzić filtry powietrza w jednostce wewnętrznej - mocno zabrudzone obniżą przepływ powietrza przez parownik. Przy dużym zabrudzeniu filtrów powietrza wystąpi znaczne obniżenie wydajności klimatyzatora lub zadziałanie jego zabezpieczeń.

Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach:

 • Podstawową przyczyną jest brak właściwej konserwacji urządzeń wykonywanej w odpowiednim czasie - najlepiej dwa razy w roku, przed sezonem chłodniczym i grzewczym. Przede wszystkim należy sprawdzić zabrudzenie filtra powietrza oraz parownika, wanienki skroplin i wentylatora. Zabrudzenie każdego z tych elementów może powodować wydzielanie nieprzyjemnego zapachu w czasie pracy klimatyzatora.
 • Jeżeli odpływ wykroplonej wody w jednostce wewnętrznej jest podłączony do kanalizacji, to rurka odpływu powinna być podłączona przez syfon, podobnie jak umywalka lub zlew. Należy skontrolować czy syfon ten jest zalany wodą, ponieważ możliwe jest, że woda ta wyschła.

 

Jeżeli nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z powyższymi problemami sami, należy wezwać autoryzowany serwis