Serwis urządzeń oraz instalacji

Firma nasza świadczy usługi serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych firm Airwell, Daikin, Fujitsu, Kaisai, Sinclair, Systemair i Samsung oraz urządzeń wentylacyjnych Systemair i Venture Industries.

Swoją działalnością serwisową obejmujemy obszar południowej Polski.

Posiadając autoryzację w/w firm, oferujemy usługi związane z montażem, obsługą serwisową oraz naprawą urządzeń. W przypadku urządzeń firm Airwell, Daikin, Systemair oraz Venture Industries posiadamy uprawnienia do napraw gwarancyjnych z zachowaniem pełnej ochrony gwarancyjnej.

Posiadając wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni sprzęt oraz współpracując z Fundacją Prozon, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z aktualnymi  wymogami przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową oraz zapobiegania emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto oferujemy:

  • serwis bieżący oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych innych producentów
  • serwis agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i wentylatorów
  • pomiary, regulacje i modernizacje sieci wentylacyjnych
  • pomiary skuteczności klimatyzacji
  • dostawy i montaż szaf zasilająco-sterujących oraz systemów automatyki