Klimatyzacja serwerowni

Praktycznie każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej działalności wewnętrzną sieć komputerową lub udostępniające zewnętrznym użytkownikom i klientom zasoby danych w postaci elektronicznej, posiada serwer lub większą ich ilość, wraz z urządzeniami współpracującymi, takimi jak UPS-y, switche, routery, itp.

Urządzenia te wydzielają podczas pracy znaczne ilości ciepła, a przy tym wymagają stabilnych warunków cieplnych i wilgotnościowych.

Pomieszczenia przeznaczone do pracy urządzeń teleinformatycznych są zwykle nieduże, umiejscowione wewnątrz budynków, nie posiadają ścian zewnętrznych ani okien, stąd emitowane przez urządzenia IT ciepło nie może zostać odprowadzone w sposób naturalny.

Praktykowanym sposobem zapewnienia odpowiedniej temperatury w serwerowniach jest montaż klimatyzacji.

Polecanym systemem jest system split - dwie rozdzielone jednostki: wewnętrzna (klimatyzator pomieszczeniowy) i zewnętrzna (agregat), połączone instalacją chłodniczą. Wybór typu oraz wielkości urządzenia jest uzależniony od wielkości pomieszczenia, obciążenia cieplnego oraz warunków montażowych.

W naszej ofercie posiadamy nowoczesne, inwerterowe klimatyzatory firmy Daikin, z płynną regulacją wydajności chłodniczej.

Zaletami urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerter są:

  • ciągły pomiar temperatury w pomieszczeniu i dostosowywanie wydajności chłodniczej do zmieniającego się w czasie obciążenia cieplnego
  • funkcja Powerfull (chwilowe, znaczne przekroczenie wydajności nominalnej) skracająca czas niezbędny do osiągnięcia żądanej temperatury
  • cicha praca klimatyzatora i agregatu
  • wysoka stabilność i dokładność utrzymywania temperatury
  • automatyczne wznowienie pracy po przywróceniu zasilania
  • system autodiagnostyki
  • nawiew przestrzenny

Klimatyzatory Daikin oferowane przez naszą firmę, są znane i cenione na całym świecie z uwagi na ich bezawaryjność, zaawansowany poziom rozwiązań technicznych oraz możliwość włączenia w kompleksowy System Zarządzania Budynku (Building Managment System).

Urządzenia inwerterowe mogą pracować w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych od -15°C do +46°C, a więc w naszym klimacie praktycznie cały rok bez przerwy, również zimą.